قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۷۱۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره پرواز: ۷۱۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۲۴۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر