قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
07:00
اهواز

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:45
اهواز

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:45
اهواز

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر