قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۲۶۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر