قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
شماره پرواز: ZV۴۰۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۲۱۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
شماره پرواز: ZV۴۰۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر