قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۵۵

۱,۲۹۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ZV۴۰۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۵۵

۹۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۵۵

۹۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۵۵

۹۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر