قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
09:15
اصفهان

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
10:00
اصفهان

۱۵۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
10:00
اصفهان

۱۴۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:00
اصفهان

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر