قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
08:00
اصفهان

۱۶۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
08:45
اصفهان

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
08:45
اصفهان

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
17:30
اصفهان

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر