قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۴۰۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر