قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۲۴۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۲۲۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر