قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۸۷۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۱
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر