قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۱۰

۲۳۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۴۰۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۳۳۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر