قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۱۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۵۹,۳۵۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۱۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۱۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۶۵۹,۳۵۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر