قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
شماره پرواز: ۸۰۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۰۹:۴۵

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر