قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۴۵۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۵۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر