قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر