قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۵C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
21:30
مشهد

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
مشهد

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
21:30
مشهد

۵۳۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
21:30
مشهد

۶۱۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۴۵C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
21:30
مشهد

۳۴۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر