قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
مشهد

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
مشهد

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۵C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
21:30
مشهد

۶۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
21:30
مشهد

۱,۴۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
مشهد

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:30
مشهد

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر