قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۶۱۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۳۴۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۵۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۴۵C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۸۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۴۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۴۵C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۶۱۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۴۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۳۴۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۲۹۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر