قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱۵۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۴۵C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۴۵C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر