قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۵۸۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۴۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۵۶۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۵۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۵۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۵۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر