قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۱۵

۲۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۱۵

۲۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۱۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۱۵

۲۹۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۷۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۲۸۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر