قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۰۵

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۰۵

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۸۰۹۹
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۶۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۸۰۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۳۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: JI۲۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر