قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۹۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ZV۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۲۱۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۲۸۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۳۱۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ZV۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۸۰۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر