قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۹۳۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۳۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۷۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر