قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۵۵

۱,۲۲۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۱,۴۹۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

سپهران

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۴۰

۱,۴۹۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۱,۴۹۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر