قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ZV۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۸۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۹۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۱,۳۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۸۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ZV۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۸۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۹۸۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۸۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر