قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۷۱۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
18:00
شیراز

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:15
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۵۶۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:15
شیراز

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:45
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۷
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
19:45
شیراز

۲۸۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:45
شیراز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر