قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۱۶۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۱۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۷۱۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر