قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
09:00
شیراز

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:10
شیراز

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:35
شیراز

۱۶۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:35
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: CH۴۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
19:35
شیراز

۱۰۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
شیراز

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: CH۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:00
شیراز

۱۰۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر