قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:10
شیراز

۲۳۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
13:10
شیراز

۲۲۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
شیراز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
شیراز

۱۵۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
شیراز

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر