قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آسمان

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۳:۱۰

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۲۳C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۳۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۸۴۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر