قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۹۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۴۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۴۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۳۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر