قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۲:۱۵

۷۶۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۲:۱۵

۶۶۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۲:۱۵

۶۹۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۸۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۲:۱۵

۷۲۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۳۸۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۷۶۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر