قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۲C
کلاس پروازی: بیزینس
کیش
17:00
تهران

۷۷۹,۲۱۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:00
تهران

۴۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
20:30
تهران

۴۲۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
تهران

۴۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
21:00
تهران

۴۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:15
تهران

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:15
تهران

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
22:15
تهران

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
23:59
تهران

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر