قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۷۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۷۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۶۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۶۳۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۸۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۶۴۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۶۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۶۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر