قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۹۵۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۴۰۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۹۱۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۱۲۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۸۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۹۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۷۰۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
کیش
تهران
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۹۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر