قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۹۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۰۸:۰۰

۴۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۰

۵۱۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۳۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۵۲۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر