قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۶۲۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
13:30
اهواز

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:00
اهواز

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:00
اهواز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۴۱۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:00
اهواز

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:30
اهواز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:30
اهواز

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر