قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:20
اهواز

۴۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:30
اهواز

۴۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:30
اهواز

۴۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۷۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
19:00
اهواز

۴۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:30
اهواز

۴۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:30
اهواز

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

نفت ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۵۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
23:59
اهواز

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر