قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر