قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: I۳۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
16:20
اهواز

۳۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۷۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:30
اهواز

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:30
اهواز

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: I۳۵۷۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:30
اهواز

۲۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:30
اهواز

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:30
اهواز

۲۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:30
اهواز

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
21:30
اهواز

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:30
اهواز

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر