قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر