قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:00
اهواز

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:15
اهواز

۳۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:15
اهواز

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
17:15
اهواز

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:45
اهواز

۳۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
18:45
اهواز

۳۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:45
اهواز

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ZV۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:50
اهواز

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
23:50
اهواز

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر