قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۴۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۵۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر