قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:45
اهواز

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ZV۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
21:50
اهواز

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
23:50
اهواز

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
23:50
اهواز

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر