قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۶۷۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر