قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: I۳۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۹۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر