قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۵۷۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۵۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۵۶۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۵۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر