قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۹۵۲
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۵۶۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۹۱۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۶۲۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۶۹۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
شماره پرواز: ۶۲۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۵۵

۶۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر