قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ZV۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

سپهران

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۳۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر