قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کارون (نفت)

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۲۶۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱,۲۶۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۲۶۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱,۳۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۲۶۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱,۳۴۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۲۶۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱,۳۹۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۲۶۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱,۳۰۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۹۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۳۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر