قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۱,۰۱۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۸۹۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر