قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۳۳۵
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۱,۱۶۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۳۳۵
کلاس پروازی: بیزینس
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۱,۰۱۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر