قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۰۷:۴۵

۱,۴۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱,۴۱۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱,۲۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱,۲۸۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۱,۰۸۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر