قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۴۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۱,۴۱۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۱۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۱,۴۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ZV۴۱۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۵

۱,۳۵۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۳۵

۱,۴۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر