قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ZV۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۱,۲۱۸,۱۷۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۴۱۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۱,۲۹۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۴۳۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
مشهد
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر